Aplikuj


Queen Silvia Nursing Award (Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii) to stypendium przyznawane studentkom i studentom pielęgniarstwa. Możesz wysłać swoje zgłoszenie i ubiegać się o tę nagrodę, jeśli studiujesz pielęgniarstwo w swoim kraju. O stypendium możesz ubiegać się zgłaszając pomysły, które w jakiś sposób mogą poprawić opiekę nad osobami starszymi; zgłoszenie przesyłasz wraz z krótką notką biograficzną na swój temat.

Jej Wysokość Królowa Szwecji Sylwia przyznaje nagrodę podczas odbywającej się wiosną ceremonii w Sztokholmie. Stypendystka/stypendysta otrzymuje kwotę 25 000 PLN oraz zaproszenie na praktykę, która planowana jest wspólnie z organizacjami partnerskimi wspierającymi tę inicjatywę.

Zarejestruj się

Jesteś już zarejestrowany/zarejestrowana?